banner english

Stichting Kinderhuis Cambodja is opgericht voor financiële ondersteuning van Kinderhuis OPC. Dit kinderhuis is acht jaar geleden door de huidige Cambodjaanse directrice, mevrouw Sopheap, gestart met enkele kinderen voor wie zij door omstandigheden de zorg kreeg toebedeeld. Vervolgens heeft ze die zorg uitgebreid tot op dit ogenblik 33 kinderen in de leeftijd van 2 tot 19 jaar. Het zijn ouderloze kinderen die ook niet meer door andere familie kunnen worden opgevangen. Vaak hebben zij in hun jonge leven al een trieste geschiedenis achter de rug. In het kinderhuis vinden zij een veilige, geborgen plaats.

kinderhuis donatiekaartkinderhuis donatiekaart

‘Laatste nieuws’ oproep bestuur
Wateroverlast
Met de complimenten uit de pagoda
Visoogst
Verhuisd (2)
Wassen, plassen en koken
De staf
Verhuisd (1)

*LAATSTE NIEUWS*

In de nieuwste nieuwsbrief die onze donateurs toegestuurd krijgen staat een dringende oproep om mee te helpen donateurs voor onze Stichting te zoeken. Het gaat niet goed genoeg met de financiën van de Stichting. We hebben een tekort van ongeveer €1.000 per maand.

Eerst ging het wel goed. Waarom nu een tekort?
Het tekort van €1000 per maand is het gevolg van een samenloop van omstandigheden:
• Er zijn enkele grotere donateurs weggevallen: ‘fondsen’ die tijdelijk subsidiëren
• De euro is tegenover de dollar bijna 20% gedaald; de uitgaven (in dollars) zijn 20% gestegen
• Er zijn twee kinderen bijgekomen (van 30 naar 32)
• De kosten van de 18 kinderen die naar de private school gaan, stijgen per klas
• Cambodja kent een inflatie van 4% waardoor het leven automatisch steeds duurder wordt
• We ontvangen minder incidentele giften. Tot nu toe vulden die de vaste inkomsten aan.
• De tekorten die we verwachten, zijn niet het gevolg van de aankoop en inrichting van de nieuwe compound. De kosten daarvan zijn separaat gefinancierd en drukken niet op de reguliere exploitatierekening.

We zoeken donateurs
Eén van onze zeer betrokken donateurs rekende voor dat er eigenlijk 40 mensen nodig zijn die hun bank de opdracht geven maandelijks automatisch 25 euro over te boeken. 40 x 25 x 12 = 12.000. Dat is €300 per jaar, maar met belastingaftrek-voor-giften feitelijk €180 of €150.


Wateroverlast
Dit jaar duurt de regen­periode in Cambodja uitzonderlijk lang. Er zijn veel overstromingen. Ook het Kinderhuis worstelt met grote wateroverlast. Dat is erg onhandig, maar ook ongezond en vanwege het ongedierte (waterslangetjes en bacteriën) gevaarlijk voor de kinderen. We denken na over een oplossing voor komende jaren.

kinderhuis cambodja

kinderhuis cambodja

kinderhuis cambodja


Met de complimenten uit de pagoda
Het Kinderhuis en dan speciaal de staf onder leiding van Mrs. Sopheap wordt regelmatig gecomplimenteerd door het lokale bestuur en door zowel het bestuur van de pagoda als van de christelijke kerk voor het feit dat de kinderen er zo goed uitzien en het zo goed doen op school.

kinderhuis cambodja


Visoogst
Door de overvloedige regen is er 30 km verderop weer een zijriviertje ontstaan waar veel vis samenkomt. Twee weken lang komen mensen bij het ochtendgloren van heinde en ver de vis kopen, voor 2,5 of 1,5 of 1 dollar per kilo. Vanuit het kinderhuis wordt er in één week 200 kilo voor $200 gekocht. Iedereen helpt dagelijks bij het schoonmaken, roken, vermalen en/of pekelen. De verse vis wordt in 2 à 3 dagen opgegeten; de gerookte in 2 à 3 weken; de ballen en koeken van de moes in een maand; de gepekelde gedurende het hele jaar!

kinderhuis cambodja

kinderhuis cambodja


Verhuisd (2)
(bericht uit nieuwsbrief nr. 10/augustus 2016)
Het Kinderhuis OPC is begin dit jaar verhuisd naar een new compound. In de tussentijd is het kleine huis-op-palen veranderd in een veel groter huis-op-de-grond. Daarin is ­voldoende ruimte om te eten, huiswerk te maken en te spelen en er is een kamer voor de staf.

kinderhuis cambodja


Wassen, plassen en koken
Er is een spiksplinternieuwe keuken annex sanitaire hoek aan het huis vast gebouwd. Dat is mogelijk geworden dankzij de bijdragen die we op de crowdfunding site van de 1%-club mochten ontvangen.

kinderhuis cambodja

kinderhuis cambodja

kinderhuis cambodja


De staf
Op dit moment telt OPC 34 kinderen, onder wie de twee eigen kinderen van het leidinggevende Cambodjaanse echtpaar Mrs Sopheap en Mr Dara. De staf telt verder vijf ­personen: een all round staflid, een kok, een schoonmaakster, een kinderverzorgster en een bewaker.

kinderhuis cambodja


Verhuisd (1)
(bericht uit nieuwsbrief nr. 9/februari 2016 )

De voorgeschiedenis
Het Kinderhuis is ontstaan in een houten schooltje in een sloppenwijk van Phnom Penh. Door het groeiend aantal kinderen was dat al snel te klein en er werd een nieuw onderdak gevonden in een soort loods. Toen diende zich een sponsor aan die het Kinderhuis liet verhuizen naar Siem Reap, naar een echt huis. Maar deze sponsor trok zich al gauw terug waardoor de kinderen letterlijk op straat kwamen te staan. Mrs Sopheap en Mr Dara hebben de hele groep van 30 kinderen deson­danks bij elkaar weten te houden met slaapplaatsen onder huizen-op-palen en in tuinen van aardige burgers.

kinderhuis cambodja

Het tweede huis
Na enkele maanden vonden ze een huis voor een betrekkelijk lage huur, maar ze hadden geen geld.  Gelukkig kon de Stichting i.o. net op tijd bijspringen om de huurachterstand van vier maanden te betalen. Net op tijd om niet opnieuw uit huis gezet te worden. In dat huis hebben de kinderen een aantal jaren goed kunnen wonen, in de weet echter dat het huurcontract binnen enkele jaren niet meer verlengd zou worden. Dat moment kwam steeds dichterbij.

kinderhuis cambodja

Een nieuw huis
De Stichting heeft toen besloten eerst te kijken of er iets gekocht kon worden in plaats van huren. Dat is wonderwel gelukt: op een geschikte lokatie hebben we een mooi stukje land gevonden voor een goede behuizing met een tuin en voldoende ruimte voor de kinderen om te spelen. De kosten bedragen ruim een ton en zijn voldaan met een onderhandse lening. Hopelijk zijn we met z’n allen in staat de fondswerving op te schroeven! Het belangrijkste is dat de kinderen nu een duurzame woonplaats hebben en onbevreesd kunnen leven en werken aan hun toekomst. Nooit meer bang hoeven zijn waar ze nu weer moeten wonen, nooit meer opgehokt worden, nooit meer zwerven, nooit meer uit huis gezet worden.

kinderhuis cambodja

kinderhuis cambodja

kinderhuis cambodja

 


facebook